6

Faculty

RAJAN M V
RAJAN M V

PRINCIPAL

View details
jayachandran
JAYACHANDRAN MANAKKAT

SENIOR INSTRUCTOR (HG)

View details
MANOJ
MANOJ K

SENIOR INSTRUCTOR

View details
hareesh
HAREESH.M (CTI training at ATI Calicut)

JUNIOR INSTRUCTOR

View details
Prameela
PRAMEELA AVARONNAN VEETTIL

ACD INSTRUCTOR

View details
RATHEESH
RATHEESH K P

JUNIOR INSTRUCTOR (GUEST)

View details
SUBIN
SUBIN.C

JUNIOR INSTRUCTOR (GUEST)

View details
RAHULAN
RAHULAN ERAMANGALATH

WORKSHOP ATTENDER

View details